Hulpmiddel bij studiekeuze

Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk, zeker niet op zo’n jonge leeftijd. Decanen, studiebegeleiders en ouders spelen daar een belangrijke rol bij. Ook wij willen ons steentje bijdragen en leerlingen ondersteunen bij het maken van deze belangrijke keuze.

Studiekeuzebeurs West wordt georganiseerd voor vmbo- en havo leerlingen uit het laatste en voorlaatste jaar van de middelbare school maar ook voor mbo studenten die op zoek zijn naar een vervolgstudie op hbo niveau. Op de beurs zijn geen universiteiten aanwezig. De beurs is de eerste stap in het oriëntatietraject en helpt leerlingen bij het maken van de juiste studiekeuze. 

Flyers en posters bestellen Klassikaal aanmelden

Startsessies

Compleet aanbod

De beurs heeft een compleet aanbod aan opleidingen op mbo niveau met daarnaast een aantal hbo instellingen. Ook leerwerkbedrijven en brancheverenigingen informeren leerlingen graag over specifieke vakken en branches.

Om het beursbezoek zo gemakkelijk mogelijk te maken, is de beurs opgedeeld in diverse themapleinen. Voorbeelden hiervan zijn Groen, Zorg & Welzijn en Bouw & Techniek. Er vinden verschillende leuke activiteiten plaats op de stands waarbij leerlingen in de huid kunnen kruipen van een professional uit diverse sectoren en branches.

Zie hier een overzicht van de deelnemers.

Studiekeuzesessies

STUDIEKEUZE-SESSIES

Leerlingen kunnen gratis de studiekeuzesessies bijwonen en zich laten informeren over uiteenlopende onderwerpen.

Ouders en begeleiders zijn uiteraard ook van harte welkom bij deze sessies. Voor deze groep wordt specifiek een sessie gegeven over hoe zij hun kind kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze. 

Het is niet nodig om je vooraf aan te melden voor deze sessies, zij vinden plaats in de lezingenzalen op de beursvloer. Bekijk het programma hier.

Persoonlijke Plattegrond

Persoonlijke plattegrond

Voorafgaand aan en tijdens de beurs kunnen leerlingen gebruik maken van de persoonlijke plattegrond. Deze plattegrond kan eenvoudig worden samengesteld aan de hand van een online routeplanner en is ook op de beurs te gebruiken via aanwezige iPads.

Waarbij zij een selectie kunnen maken op basis van niveau, opleiding, sector en interessegebied. Vervolgens kunnen zij een persoonlijke plattegrond printen aan de hand van deze voorkeuren, waarbij duidelijk wordt welke deelnemers op de beurs voor de leerling het meest interessant zijn.

Op de beurs zijn de iPads met deze tool te vinden bij de informatiebalie. De Persoonlijke Plattegrond is vanaf eind november online beschikbaar.

Lesmateriaal

LESMATERIAAL

Voor vmbo-leerlingen bieden wij gratis lesmateriaal aan. Dit lesmateriaal zorgt ervoor dat leerlingen met een duidelijke opdracht de beurs bezoeken. Ook krijgen zij vooraf een aantal voorbeeldvragen die zij tijdens de beurs kunnen stellen om de juiste informatie in te winnen.

Daarnaast biedt het materiaal handvatten om verdieping te geven aan het bezoek, waardoor leerlingen zich breder kunnen oriënteren. Tot slot bieden de opdrachten de mogelijkheid om achteraf het bezoek te evalueren.

Wanneer je kiest voor een klassikale aanmelding krijg je per leerling een set toegezonden en een aantal handleidingen voor de docenten/decanen/mentoren die de leerlingen begeleiden. In de handleiding geven wij tips, informatie en suggesties hoe je het lesmateriaal toe kunt passen.

Voor havo/vwo leerlingen en mbo studenten stellen wij indien gewenst lesmateriaal beschikbaar in de vorm van een aantal voorbeeldvragen. Dit helpt je leerlingen om op de beurs met de (onderwijs)instellingen in gesprek te gaan en laat ze alvast nadenken over de vervolgstudie en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Vraag hier het lesmateriaal aan.

Studiecoaching

STUDIECOACHING

Liever een 1-op-1 gesprek met een studiekeuzecoach? Dat kan! Een professionele studiekeuze-adviseur gaat 15 minuten met je in gesprek, waarbij jouw kwaliteiten en voorkeuren centraal staan. Samen ga je op zoek naar een aantal sectoren of opleidingen die bij jou passen. De persoonlijke coaches luisteren echt naar je en weten je goed te adviseren.

Meld je op de beurs aan voor een coachgesprek bij de ‘Aanmeldbalie Coaching’. Je ouders/begeleiders mogen uiteraard ook aanschuiven bij dit gesprek.

De heer Struik
De heer Struik
Decaan De Passie Rotterdam

,,Studiekeuzebeurs West is een goede wake-up call voor leerlingen. Het maakt ze meer bewust zodat ze op zoek gaan naar een geschikte vervolgopleiding. Ik kwam zelfs nog een oud-leerling tegen. Vorig jaar heeft ze op de beurs een horeca-opleiding leren kennen en nu stond ze zelf deze opleiding te presenteren.’’

Informatie aanvraag decaan/mentor