Hogeschool Leiden Bio-informatica & Chemie

Hogeschool Leiden Bio-informatica & Chemie

Bij de opleiding Bio-informatica gebruik je de computer om data te analyseren. Hiermee lever je een bijdrage aan het oplossen van biologische vraagstukken. Het is een echte puzzelstudie. Als je op zoek bent naar een foutje in één gen, ga je door tot je de oplossing hebt gevonden. Als bio-informaticus help je bij onderzoek naar erfelijk materiaal (DNA), de oorzaak van erfelijke ziekten, het aantonen van verwantschap tussen diersoorten of het verbeteren van voedsel. Vind je het belangrijk om hier een bijdrage
aan te leveren, wil je leren om zelf computerprogramma’s te schrijven en vind je biologie interessant? Dan is Bio-informatica misschien wel de opleiding voor jou!
https://www.hsleiden.nl/bio-informatica-bachelor.

Bij de opleiding Chemie word je opgeleid tot chemisch analist. Chemisch analisten zoeken naar oplossingen voor chemische vraagstukken en doen hiervoor experimenten en onderzoeken. Je lost als het ware een puzzel op en doet dit heel nauwkeurig. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar verontreinigingen in sloten naast landbouwgrond, of naar methoden om vervuiling in grondmonsters op te sporen, het maken van moleculen voor een medicijn of duurzamere manieren om plastics te produceren. Je werkterrein is het laboratorium waar je deel uit maakt van een onderzoeksteam. Kortom je kunt als chemisch analist een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Spreekt jou dit aan en vind je scheikunde, maar ook wis- en natuurkunde interessante vakken? Dan is Chemie misschien wel de opleiding voor jou.
https://www.hsleiden.nl/chemie