Scalda

Scalda

Welkom bij Scalda

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in Zuid-West Nederland. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs binnen 17 richtingen:

 1. Dienstverlening (niveau 2)
 2. Economie en Administratie
 3. Entree
 4. Groen en Dier
 5. Handel en Ondernemen
 6. Horeca en Bakkerij
 7. ICT en Mediavormgeving
 8. Inburgering en Educatieve Trajecten
 9. Scheepvaart
 10. Sport, Bewegen en Dans
 11. Techniek
 12. Toerisme en Recreatie
 13. Transport en Logistiek
 14. Uiterlijke Verzorging
 15. Vavo
 16. Veiligheid en Defensie
 17. Zorg en Welzijn

Het onderwijs in de richting Sport, Bewegen en Dans wordt verzorgd door CIOS Zuidwest Nederland en MBO Dans Goes, het onderwijs in de richtingen Scheepvaart en Transport & Logistiek door Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van kleinschaligheid. Het onderwijs wordt verzorgd door onderwijsteams die uitvoering geven aan enkele verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten die deze opleidingen volgen.

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.